Landsregistret Karbase indeholder oplysninger om alle karkirurgiske operationer i Danmark, med den hensigt at bruge oplysningerne til kvalitets-overvågning og -forbedring.

Registret drives af de danske karkirurgiske afdelinger i fællesskab, er tilknyttet kompetencecenter Øst, og finansieres af midlerne fra Danske Regioners pulje til kliniske kvalitetsdatabaser fra databasesekretariatet.

Publicerede oplysninger fra registret er offentligt tilgængelige gennem årsrapporterne, der kan læses og hentes hjem fra denne hjemmeside.

Karbase kan kontaktes via bestyrelsen eller via e-mail på adressen lpj@dadlnet.dk